KIM VÂN KIỀU TÂN TRUYỆN

BẢN LIỄU VĂN ĐƯỜNG CỔ NHẤT

(TỰ ĐỨC THẬP CỬU NIÊN TRỌNG XUÂN TÂN SAN

THÁNG 2 - 1866)

Nguyễn Khắc Bảo - Nguyễn Trí Sơn

PHIÊN ÂM VÀ KHẢO ĐÍNH 10 BẢN KIỀU NÔM CỔ