Nguồn: Truyện Kiều, The story of Kiều, Dịch bởi: Lê Cao Phan, Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Năm xuất bản: 1996