Nguồn: Histoire de Thúy Kiều,  Traductinon en vers libles: Lưu Hoài,

Nhà xuất bản Văn học, Năm xuất bản: 1999

1.   Trăm năm trong cõi người ta.
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy đã đau đớn lòng.
5    Lạ gì bỉ sắc phong,
Trời xanh quen với má hồng đánh ghen.

*
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình cổ lục còn truyền sử xanh
Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh,

10. Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.