Kiều tiếng Hoa


Truyện Kiều tiếng Hoa, theo bản của Đào Duy Anh trong Từ điển truyện Kiều

Nhà xuất bản Văn Nghệ, Năm xuất bản: 1974

1.   Trăm năm trong cõi người ta.
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy đã đau đớn lòng.
5    Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen với má hồng đánh ghen.
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình có lục còn truyền sử xanh
rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh,